Advokátní kancelář SEDLÁČEK

Jediná advokátní kancelář v Brně, kterou budete potřebovat

Kdo jsme – advokátní kancelář z Brna

Naše kancelář z Brna pod vedením Mgr. Robina Sedláčka, MBA poskytuje právní služby v rámci tzv. generální praxe, a to také ve díky spolupráci s odborníky z neprávních profesí. Specializací naší kanceláře je poskytování komplexního právního poradenství pro podnikatele a obchodní korporace na úrovni in-house právníka, avšak dle přesně specifikovaných podmínek klienta. Je nám jasné, že podnikání je primárně o dosažení zisku. Proto v rámci poskytování právních služeb podnikatelům dbáme na to, aby byly zohledňovány také obchodní stránky zpracovávaných zadání, a aby navržené právní řešení dávalo zejména obchodní smysl.

Navštivte nás v naší kanceláři ve třetím patře Paláce Padowetz, na adrese Bašty 413/3, v Brně, nebo si domluvte schůzku telefonicky, či využijte naši e-mailovou adresu.

Zažijte advokacii jinak

Rozhodně nebereme naše klienty jako „kusovky“, ale vždy se snažíme najít individuální přístup k našim klientům a jejich problémům.

Naše služby

Správní právo

Nabízíme Vám zastupování v řízeních se správními orgány…

Obchodní právo

Specializujeme se na zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení a další…

Pracovní právo

Příprava veškerých dokumentů, které se váží ke vzniku, změně či ukončení pracovněprávních vztahů…

Občanské právo

Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání…

Rodinné právo

Nabízíme Vám právní služby při rozvodu, sporech o výchovu dětí, ve stanovení výše výživného…

Insolvence

Specializujeme se na kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení a další…

Smlouvy a dohody

Zpracujeme Vám různé typy smluv jako například smlouvy o postoupení pohledávek…

Články z oboru nebo novinky z kanceláře

Co o nás říkají? ne jen v Brně..

Výběr z našich klientů