Právní služby poskytujeme také v oblasti práva správního, a to jak zastoupení před správními úřady, tak sepisy podání, či právní rozbory a stanoviska. Klienty typicky zastupujeme před Živnostenským úřadem v řízení o živnosti či koncesi, Katastrálním úřadem v řízeních o zápisu do katastru nemovitostí, Finančním úřadem v rámci daňové kontroly, Stavebním úřadem v územních řízeních, Úřadem průmyslového vlastnictví v řízeních o ochranných známkách, a před dalšími orgány státní správy. Typické je také zastoupení v řízení přestupkovém, či zpracování a podání žádosti o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.

Některé nejčastěji realizované úkony

 • Vyřízení živnosti nebo koncese
 • Vklad práva do katastru nemovitostí
 • Zastoupení při daňové kontrole
 • Řízení o vydání stavebního povolení
 • Řízení o registraci ochranné známky
 • Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • Zastoupení v řízení o přestupku

Naše kancelář v působnosti správního práva dále typicky řeší zastoupení osob, ať již právnických, jako jsou obchodní korporace, či družstva, nebo fyzických, tedy občanů, v řízeních před správními orgány. Jednat se může např. o Inspektorát práce, Českou obchodní inspekci, Český telekomunikační úřad. V tomto směru je nejtypičtější zastoupení v rámci zahájené kontroly u našich klientů. Dále je typické zastoupení v řízení o přestupcích v dopravě či jiných přestupcích fyzických osob. Zastupujeme také v řízeních před stavebním úřadem či jinými dotčenými orgány v intencích stavebního zákona.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Správního práva?

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.