Cílem naší advokátní kanceláře je vytvoření osobního vztahu založeného na důvěře s každým klientem a důkladné znalosti potřeb jednotlivých klientů a vybudovat dlouhodobé partnerství, nikoliv poskytovat jen jednorázové právní poradenství. Protože naše klienty nevnímáme jako „kusovky“, je našim cílem vždy poskytovat právní služby na míru každému klientovi na základě osobních konzultací.

V rámci naší praxe poskytujeme klientům služby v celé šíři práva občanského práva, se zaměřením na právo rodinné a pracovní, a dále práva obchodního se zaměřením na živnostníky, malé a střední obchodní korporace, popř. družstva. Klientům také pravidelně zajišťujeme poradenství i právní zastoupení při jednání s orgány státní správy a veřejnými institucemi. Vykonáváme taktéž obhajobu ve věcech trestního práva.

K zajištění kompletní péče o jednotlivé klienty spolupracujeme se znalci a specialisty např. na daňovou agendu, IT, či účetnictví. Jsme tak jediná advokátní kancelář, kterou budete potřebovat.

Zažijte advokacii jinak.

Služby naší advokátní kanceláře

Správní právo

Nabízíme Vám zastupování v řízeních se správními orgány…

Obchodní právo

Specializujeme se na zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení a další…

Pracovní právo

Příprava veškerých dokumentů, které se váží ke vzniku, změně či ukončení pracovněprávních vztahů…

Občanské právo

Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání…

Rodinné právo

Nabízíme Vám právní služby při rozvodu, sporech o výchovu dětí, ve stanovení výše výživného…

Insolvence

Specializujeme se na kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení a další…

Smlouvy a dohody

Zpracujeme Vám různé typy smluv jako například smlouvy o postoupení pohledávek…

Máte obecný dotaz? nebo potřebuje pomoci v právní rovině?

    Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
    Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.

    Menu