Když jsem advokátní kancelář otvíral, bylo mým cílem vytvořit menší a dobré fungující kancelář poskytující služby na vysoké úrovni zaměřené na dlouhodobou spolupráci s mými klienty. Cílem naší advokátní kanceláře je dokonalá znalost klienta, vytvoření osobního vztahu založeného na důvěře a důkladné znalosti poměrů na straně klienta i pochopení jeho vnímání světa kolem sebe. V takovém vztahu podle nás mohou následně vznikat výstupy šité klientovi na míru.

Díky dlouholeté spolupráci na obchodních projektech klientů, jsme se rozhodli poskytovat služby šité na míru zejména podnikatelům, ať již se jedná o fyzické osoby podnikající, či obchodní korporace. Cílem je poskytovat celou kompletní paletu právních služeb tak, aby naši klienti nemuseli s různými věcmi chodit za různými lidmi. Naše znalost jejich podnikání a spolupráce se specialisty v oborech neprávních, zabezpečí, že jinou advokátní kancelář potřebovat nebudete.

V rámci naší generální praxe poskytujeme klientům služby v celé šíři práva občanského práva, vč. práva rodinného a pracovního, dále práva obchodního se zaměřením na podnikatele a jejich byznys. Klientům také pravidelně zajišťujeme poradenství i právní zastoupení při jednání s orgány státní správy. Mezi naše klienty patří jak majitelé obchodů, výrobních závodů, tak např. developerské společnosti, pronajímatelé nemovitostí, vývojářské společnosti, společnosti poskytující služby elektronických komunikací, realitní kanceláře. Pro tyto všechny jsme nastavili služby dle jejich potřeb a kontinuálně jim poskytujeme právní a poradenskou podporu v rámci jejich podnikání.

K zajištění kompletní péče o jednotlivé klienty spolupracujeme se znalci a specialisty, např. na daňovou agenduIT služby, či účetnictvíJsme tak skutečně jediná advokátní kancelář, kterou budete potřebovat.

Zažijte advokacii jinak.

Služby naší advokátní kanceláře

Správní právo

Nabízíme Vám zastupování v řízeních se správními orgány…

Obchodní právo

Specializujeme se na zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení a další…

Pracovní právo

Příprava veškerých dokumentů, které se váží ke vzniku, změně či ukončení pracovněprávních vztahů…

Občanské právo

Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání…

Rodinné právo

Nabízíme Vám právní služby při rozvodu, sporech o výchovu dětí, ve stanovení výše výživného…

Insolvence

Specializujeme se na kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení a další…

Smlouvy a dohody

Zpracujeme Vám různé typy smluv jako například smlouvy o postoupení pohledávek…

Máte obecný dotaz? nebo potřebuje pomoci v právní rovině?

    Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.