Pracovní právo je jedno z častých právních služeb, které poskytujeme v naší advokátní kanceláři pro naše klienty, když právě pracovněprávní vztahy jsou typickým oříškem pro většinu z našich klientů, ať již stojí na straně zaměstnavatele, či v pozici zaměstnance. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní metodickou právní pomoct zaměstnavatelům při organizaci práce, či vytváření vnitřní struktury v rámci jeho podnikání, zpracováváme pracovněprávní dokumentaci a revidujeme její soulad se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

Vzhledem k přísným pravidlům zákoníků práce je součástí služeb zaměstnavatelům i personální poradenství, ukončování pracovního vztahu se zaměstnancem, či jiné úkony směřované zaměstnancům.  Ze strany zaměstnanců je potom nejčastěji vyhledávána pomoc při neoprávněné výpovědi z pracovního poměru, či okamžitém zrušení pracovního poměru, nevyplacené mzdě, její náhradě, či příplatcích.

Klienti se tak na naši právní kancelář obracejí nejčastěji s těmito záležitostmi:

 • Zpracování pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti
 • Zpracování vnitřního předpisu zaměstnavatele
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Okamžité ukončení pracovního poměru
 • Výzva k úhradě dlužné mzdy či jiného nároku
 • Výtka zaměstnavatele vůči zaměstnanci
 • Výzva k nástupu do práce
 • Žaloba o neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru
 • Zastoupení v řízení před soudem
 • Uplatnění nároků z konkurenční doložky
 • Náhrada škody

Naši klienti se na naši advokátní kancelář obracejí zejména v případě, že řeší koncepční změny v rámci jejich personální politiky, jako zaměstnavatelé, či ad hoc v případech, kdy se dostanou do sporu se svými zaměstnanci, či Inspektorátem práce. Pravidlem bývá zpracování výpovědi, či okamžitého zrušení pracovního poměru, popř. zastoupení v řízení o neplatnosti této výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru. Klienti, kteří jsou zaměstnanci, potom zcela pravidelně poptávají právní pomoc v oblasti odměňování, nevyplacení mzdy či příplatků, resp. náhrady mzdy, a dále potom v případě, že jednání zaměstnavatele považují za nezákonné.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Pracovního práva?

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.