Rodinné právo tvoří velkou část naší činnosti. Specializujeme se zejména na úpravu poměrů k nezletilým dětem, ať již se jedná o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavé péče, určení výživného, či rozhodnutí jiné podstatné okolnosti v životě dítěte. Poskytujeme zastoupení rodičům ve fázi před zahájením soudního řízení i v po celou dobu tohoto řízení.

Naším cílem je nalézt ideální řešení, které nejvíc vyhovuje zájmům nezletilých dětí, o něž v tomto případě jde především. Klientům poskytujeme zastoupení i v rámci řízení o rozvodu manželství a následném vypořádání společného jmění. Poskytujeme právní poradenství v oblasti pěstounské péče či osvojení, a to včetně sepisu návrhu a následného zastoupení v řízení před soudem.

Nejtypičtější úkony, se kterými se na nás klienti obrací, jsou:

  • Zpracování dokumentace ke smluvenému rozvodu
  • Návrh na úpravu poměrů k nezl. dítěti
  • Návrh na úpravu výživného
  • Návrh na svěření dítěte do střídavé péče
  • Návrh na vypořádání společného jmění manželů
  • Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
  • Návrh na rozvod manželství

Podstatnou součástí práva rodinného tak, jak jej vnímáme u nás, je poskytování nezaujatého pohledu na věc. V rodinných věcech jde mezi rodiči, či manželi vždy do velké míry o emoce, a proto se vždy snažíme poskytovat právní služby tak, aby bez ohledu na tyto emoce směřovala naše pomoc vždy k nejlepšímu řešení pro naše klienty. Primární snahou je vždy vést obě strany ke smírnému řešení těchto nelehkých a vypjatých životních situací, a směřovat tato jednání k dohodě.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Rodinného práva?

    Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.