Podstatnou částí advokátních služeb je sepis listin o právním jednání mezi účastníky. Ať již se jedná o jakoukoliv oblast práva, je sepis a revize smluv nedílnou součástí života našich klientů. V rozsahu poskytovaných právních služeb tak provádíme vyhotovování smluv a dohod jak typických, tak na míru šitých dle požadavků klienta. Součástí každé dohody je také důkladné poučení klienta u přesahu uzavírané smlouvy do jiných právních odvětví, a důsledné poučení o účincích smlouvy jako takové, či jejich jednotlivých ustanovení.

Nejčastěji požadované smlouvy či jejich revize našimi klienty:

 • Kupní smlouva na nemovité věci
 • Rezervační smlouva
 • Smlouva o advokátní úschově
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o výstavbě
 • Smlouva o zápůjčce
 • Zástavní smlouva
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Uznání dluhu
 • Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • Dohoda o vypořádání společného jmění
 • Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o výživném
 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru
 • Dohoda o narovnání
 • Smlouva o spolupráci
 • Smlouva o obchodním zastoupení

Pokračovaní popisu s čím pomáháme, co dokážeme v této právní oblasti vyřešit a třeba nějaké typické příklady.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Smlouvy a dohody?

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.