Obchodní právo obsahuje nejen právo obchodních korporací a družstev obsažené v zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech, ale také obsahuje právní poměry vznikající mezi podnikateli, na něž se obecně aplikují ustanovení zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v obou těchto rovinách. Služby klientům poskytujeme jak při zakládání a správě obchodních korporací či družstev, tak při jejich běžné činnosti, ať už se jedná o pořádání valných hromad, provádění zápisů do obchodního rejstříku, poradenské činnosti pro statutární orgány obchodní korporace, či likvidace obchodní korporace. Součástí služeb, které u nás může klient získat, je taky řešení sporů mezi společníky, či příprava podkladů např. k převodu obchodního podílu, či převodu akcií. Právní služby poskytujeme také na poli družstev, a to i bytových družstev, ať již se jedná o jejich zakládání, tedy sepis stanov, nebo smlouvy o dalším členském vkladu, nebo o jejich průběžnou správu.

Obchodním korporacím poskytujeme také průběžnou metodickou právní pomoc, zaměřenou a prevenci, postupy v rámci péče řádného hospodáře, tedy v působnosti compliance oddělení. Samozřejmostí je dále poskytování právních služeb v rámci problematiky ochranných známek, smluvní dokumentace týkající se obchodní činnosti, jako jsou smlouvy, objednávky, obchodní podmínky či implementace nařízení v oblasti GDPR. Pomoc v této oblasti poskytujeme také spolkům, jako neziskovým subjektům vznikajícím podle občanského zákoníku.

Činnost naší právní kanceláře v rámci obchodního práva je tak převážně úkony jako jsou:

 • Sepis a revize zakládajících dokumentů pro obchodní korporace a družstva, typicky stanovy
 • Sepis smlouvy o převodu obchodního podílu
 • Smlouva o převodu akcií
 • Smlouva o dalším členském vkladu
 • Přihláška ochranné známky vč. rešerše
 • Přihláška evropské ochranné známky vč. rešerše
 • Založení akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti či veřejné obchodní společnosti na klíč
 • Konání valných hromad a podpora při správě společností
 • Založení spolku na klíč

Víme, že budování podnikání je náročný běh na dlouhou trať, a proto se v rámci poskytování právních služeb na poli korporátního práva zaměřujeme na navazování dlouhodobé spolupráce s podnikateli, kterým následně poskytujeme právní poradenství v celé šíři jejich podnikatelské činnosti. Veškerou potřebnou pomoc tak mají na dosah ruky u advokáta, který zná do hloubky jejich podnik a jejich příběh. K zajištění hladkého budování obchodní korporace se zaměřujeme především na prevenci, tedy na správné nastavení procesů uvnitř společnosti tak, aby se do budoucna musela potýkat s co nejmenšími problémy právního charakteru.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Obchodního práva?

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.