Založení společnosti s ručením omezeným

Pokud chcete začít podnikat a nechcete nést riziko případného obchodního neúspěchu v plné míře na svých ramenou, je nejjednodušším způsobem založit společnost s ručením omezeným. Na první pohled se může zdát, že založení společnosti s ručením omezeným a její následné vedení může být komplikované, avšak s trochou odborné pomoci nemusí jít o nic složitého.

Postup před založením společnosti s ručením omezeným

Než se pustíte do zakládání společnosti, je třeba mít na jisto postaveno několik základních bodů:

 • Jaký bude název společnosti
 • Zda budete společnost zakládat sami, či s dalšími osobami
 • Jaké živnostenské oprávnění bude společnost k výkonu své činnosti potřebovat
 • Kde bude mít společnost zapsané sídlo
 • Jaká bude struktura statuárního orgánu, zda bude mít jediného jednatele či více
 • Jak by měli společníci v případě, že jich bude více, mít mezi sebou upraveny práva a povinnosti
 • Jaká bude výše základního kapitálu společnosti

Jakmile budete mít veškeré tyto otázky vyjasněny, můžete přikročit k přípravě dokumentů potřebných k založení společnosti.

Založení společnosti s ručením omezením u notáře s přímým zápisem do obchodního rejstříku

Postup u notáře poprvé

Nejrychlejší a také nejlevnější varianta založení společnosti s ručením omezeným, je využít služeb notáře, který Vám takřka veškeré listiny vypracuje dle Vašich představ. Co tedy k zápisu potřebujete, a jaký je postup?

Pokud již máte představu o tom, co a jak chcete, je třeba objednat termín u notáře k sepisu notářského zápisu. Notáři většinou dopředu naformulujete požadavky na společenskou smlouvu, či zakladatelskou listinu, a současně mu sdělíte, které listiny si donesete vlastní, a které Vám má vyhotovit notář. Na tento termín se musí dostavit všichni zakládající společníci.

S sebou potřebujete:
 • občanské průkazy zakládajících společníků
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla opatřený úředně ověřeným podpisem
 • čestné prohlášení členů volených orgánů, tedy typicky jednatelů či dozorčí rady opatřené jejich úředně ověřenými podpisy,
 • výpisy z rejstříku trestů členů volených orgánů společnosti
 • originál  výpisu z katastru nemovitostí k nemovitosti, v níž má být umístěno sídlo společnosti

Listiny uvedené v posledních třech bodech Vám může zajistit na místě i notář, pochopitelně za poplatek. Na místě s Vámi notář sepíše notářský zápis o založení společnosti, který Vám vydá v potřebném počtu paré. S notářem se domluvte rovnou i na přímém zápisu do obchodního rejstříku. Budete tak mít jistotu, že proběhne bez problémů.

Kam s notářským zápisem

Máte-li vyhotoven notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným, zamíří Vaše další kroky, resp. kroky jednatele nově vznikající společnosti, do banky ke složení základního kapitálu. Schůzku v bance se vyplatí objednat předem. Na místě s Vámi banka založí zvláštní účet pro složení základního kapitálu a po jeho složení Vám o tom vydá potvrzení. Vzhledem k tomu, že minimální výše základního kapitálu je v současné době 1 Kč, je nastavení základního kapitálu čistě na Vás.

Další zastávkou musí být také živnostenský úřad, na kterém si pro nově vznikající společnost vyřídíte živnostenské oprávnění dle Vámi zvoleného předmětu činnosti. Jedná-li se o živnost spočívající ve „výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ vydá Vám jej živnostenský úřad zpravidla na počkání.

S podklady za notářem podruhé

Máte-li vyřízenu živnost, disponujete tedy výpisem z živnostenského rejstříku, a současně máte potvrzení od banky o složení základního kapitálu (alespoň 30% u každého společníka), vydejte se opět s podklady za notářem. Notář na základě notářského zápisu, souhlasu s umístěním sídla, živnostenského listu, potvrzení banky o složení základního kapitálu a ostatních shora zmíněných listin provede přímý zápis do obchodního rejstříku. Tím společnost s ručením omezeným vzniká a získává svoji právní subjektivitu a identifikační číslo. Od notáře na místě obdržíte výpis z obchodního rejstříku s tím, že od toho okamžiku může jednatel již jednat za společnost, neboť tato právně již existuje.

Kolik to bude stát

Založení jednoduché základní společnosti s ručením omezeným vyjde způsobem shora uvedeným rámcově na 10.000 Kč, nepočítaje v tom samozřejmě složení základního kapitálu. Záleží také, kolik vyhotovení notářských zápisů požadujete, kolik živností si zřizujete, které listiny pro Vás dělá notář nad rámec notářského zápisu apod.

Rozhodně se jedná o variantu rychlejší a levnější, než místo druhé návštěvy notáře, podávat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku na formuláři fyzicky u soudu.

Doporučení na závěr

Před založením vlastní společnosti s ručením omezeným rozhodně doporučujeme konzultovat záměr s advokátem a popř. daňovým poradcem, je-li to třeba.  Taková konzultace se vyplatí zejména proto, že obě tyto profese zpravidla přinesou jiný pohled na Váš záměr a dokáží Váš vstup do podnikání od počátku usnadnit. Naše advokátní kancelář poskytuje své služby, jak před založením společnosti, tak v průběhu její následné činnosti, přičemž součástí našich služeb je také jejich následná správa společnosti. V tomto ohledu stojí za přečtení článek věnující se péči řádného hospodáře, k níž byste jako budoucí členové statutárního orgánu, měli upřít svoji pozornost.

Jaké kroky je třeba učinit po tom, co společnost vznikne, se dozvíte zde.

, , , , ,
Předchozí příspěvek
Nájem bytu III.: NÁJEMCE
Následující příspěvek
Převod nemovitosti přes realitní kanceláře?

Související články